டெஸ்ட் அணியில் ராகுலை நீக்கி விட்டு ரோஹித்துக்கு வாய்ப்பு தரலாமா?