நியூசி.க்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரை கைப்பற்றுமா இந்திய அணி?

நிச்சயம்

45.27%
459 Votes

வாய்ப்பில்லை

21.01%
213 Votes

சந்தேகம் தான்

29.49%
299 Votes

தெரியலையே!

4.24%
43 Votes
Total Votes: 1,014
Thank you for voting