நியூசிலாந்துக்கு எதிராக 2வது டி20 போட்டியில் சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு தரப்படாதது குறித்து உங்கள் கருத்து?

Result as per date 22-11-2022

சரியான முடிவு

18.67%
307 Votes

தவறான முடிவு

70.5%
1,159 Votes

சாம்சனுக்கு அவசியமில்லை

10.83%
178 Votes
Total Votes: 1,644
This Poll is Closed !

More Polls