நியூசிலாந்துடனான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் பண்ட்-ன் ஆட்டத்தை பார்த்தபின் என்ன முடிவு எடுக்க வேண்டும்?

Result as per date 28-11-2022

ரிஷப் பண்ட் தான் தேவை

6.68%
132 Votes

சஞ்சு சாம்சன் தான் தேவை

72.96%
1,441 Votes

இன்னும் அவகாசம் வேண்டும்

10.73%
212 Votes

இருவருமே வேண்டாம்

9.62%
190 Votes
Total Votes: 1,975
This Poll is Closed !

More Polls