நியூசிலாந்துடனான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் பண்ட்-ன் ஆட்டத்தை பார்த்தபின் என்ன முடிவு எடுக்க வேண்டும்?

More Polls