சிஎஸ்கே அணியில் இருந்து பிராவோ, அம்பத்தி ராயுடு, போன்ற வீரர்கள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது?

Result as per date 19-11-2022

தவறான முடிவு

12.99%
152 Votes

இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு

50%
585 Votes

வேறு வழியே இல்லை

17.86%
209 Votes

மீண்டும் குறைந்த விலையில் வாங்க

19.15%
224 Votes
Total Votes: 1,170
This Poll is Closed !

More Polls