கே.எல்.ராகுல் இந்திய அணிக்கு தேவையா?

Result as per date 03-11-2022

தேவை

44.11%
1,251 Votes

தேவையில்லை

53.03%
1,504 Votes

யார் அவர்

2.86%
81 Votes
Total Votes: 2,836
This Poll is Closed !

More Polls