2011 உலகக்கோப்பை வெற்றிக்கு காரணம் சச்சின் - ரெய்னா கருத்து