జట్టు కోసం త్యాగాలు తప్పవన్న కోహ్లీ వ్యాఖ్యలతో ఏకీభవిస్తారా?

అవును

80.21%
154 Votes

కాదు

17.71%
34 Votes

చెప్పలేం

2.08%
4 Votes
Total Votes: 192
You have already voted