அதிக ஏழை வேட்பாளர்களைக் கொடுத்த கட்சிகள் பட்டியலில் திமுக, அதிமுக இல்லை

வருத்தத்திற்குரியது

72.44%
4,208 Votes

அப்டில்லாம் இல்லை

27.56%
1,601 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 5,809
Thank you for voting