அதிக ஏழை வேட்பாளர்களைக் கொடுத்த கட்சிகள் பட்டியலில் திமுக, அதிமுக இல்லை

வருத்தத்திற்குரியது

72.42%
4,210 Votes

அப்டில்லாம் இல்லை

27.58%
1,603 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 5,813
Thank you for voting