அதிக ஏழை வேட்பாளர்களைக் கொடுத்த கட்சிகள் பட்டியலில் திமுக, அதிமுக இல்லை

வருத்தத்திற்குரியது

72.43%
4,208 Votes

அப்டில்லாம் இல்லை

27.57%
1,602 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 5,810
Thank you for voting