அதிக ஏழை வேட்பாளர்களைக் கொடுத்த கட்சிகள் பட்டியலில் திமுக, அதிமுக இல்லை