அதிமுக, திமுக .. இரு கட்சிகளில் எதன் வழக்கறிஞர் அணி வலுவாக உள்ளது?

அதிமுக

14.15%
1,273 Votes

திமுக

59.68%
5,369 Votes

இரண்டுமே

5.02%
452 Votes

இரண்டுமே வீக்தான்

21.15%
1,903 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 8,997
Thank you for voting