அதிமுக, திமுக .. இரு கட்சிகளில் எதன் வழக்கறிஞர் அணி வலுவாக உள்ளது?

அதிமுக

23.84%
41 Votes

திமுக

55.81%
96 Votes

இரண்டுமே

6.98%
12 Votes

இரண்டுமே வீக்தான்

13.37%
23 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 172
Thank you for voting