அதிமுக, திமுக .. இரு கட்சிகளில் எதன் வழக்கறிஞர் அணி வலுவாக உள்ளது?

அதிமுக

23.7%
41 Votes

திமுக

55.49%
96 Votes

இரண்டுமே

7.51%
13 Votes

இரண்டுமே வீக்தான்

13.29%
23 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 173
Thank you for voting