அதிமுக, திமுக .. இரு கட்சிகளில் எதன் வழக்கறிஞர் அணி வலுவாக உள்ளது?

அதிமுக

23.56%
41 Votes

திமுக

55.17%
96 Votes

இரண்டுமே

7.47%
13 Votes

இரண்டுமே வீக்தான்

13.79%
24 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 174
Thank you for voting