அரசியலுக்கு வருமாறு ரஜினியை ரசிகர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்துவது சரியா?