அரசியல் கட்சிகளுக்கு தொண்டர்கள் தலைவர்களாவது எப்போது?

Result as per date 03-09-2018

நியாயமான கேள்விதான்

17.06%
1,244 Votes

தலைவர்கள்தான் சரிவருவார்கள்

2.77%
202 Votes

வாரிசு அரசியல் ஒழிக்கப்பட வேண்டும்

18.52%
1,350 Votes

தொண்டர்களுக்கு தலைமைப் பொறுப்பு சரிப்பட்டு வராது

5.5%
401 Votes

இடதுசாரிகள் போல அனைத்துக் கட்சிகளும் மாற வேண்டும்

10.27%
749 Votes

நம்ம நாட்டில் இது சாத்தியமே இல்லை

45.87%
3,344 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 7,290
This Poll is Closed !