அரசியல் கட்சிகளுக்கு தொண்டர்கள் தலைவர்களாவது எப்போது?

Result as per date 03-09-2018

நியாயமான கேள்விதான்

16.93%
1,230 Votes

தலைவர்கள்தான் சரிவருவார்கள்

2.74%
199 Votes

வாரிசு அரசியல் ஒழிக்கப்பட வேண்டும்

18.55%
1,348 Votes

தொண்டர்களுக்கு தலைமைப் பொறுப்பு சரிப்பட்டு வராது

5.49%
399 Votes

இடதுசாரிகள் போல அனைத்துக் கட்சிகளும் மாற வேண்டும்

10.29%
748 Votes

நம்ம நாட்டில் இது சாத்தியமே இல்லை

46%
3,342 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 7,266
This Poll is Closed !