அரசியல் காரணங்களால் துண்டாடப்பட்டுள்ளது இந்தியா - ராகுல் காந்தி

உண்மைதான்

79.04%
4,786 Votes

தவறான குற்றச்சாட்டு

12.3%
745 Votes

இருக்கலாம்

4.62%
280 Votes

எனக்குத் தெரியலை

4.03%
244 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 6,055
You have already voted