அரசியல் காரணங்களால் துண்டாடப்பட்டுள்ளது இந்தியா - ராகுல் காந்தி

உண்மைதான்

78.94%
4,787 Votes

தவறான குற்றச்சாட்டு

12.34%
748 Votes

இருக்கலாம்

4.65%
282 Votes

எனக்குத் தெரியலை

4.07%
247 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 6,064
You have already voted