அரசு விழாக்களில் தேசிய கீதம் கட்டாயமில்லை - ஹைகோர்ட்

வரவேற்கிறோம்

21.68%
1,733 Votes

கட்டாயமாக்க வேண்டும்

36.59%
2,925 Votes

அப்ப தியேட்டர்களில்?

41.73%
3,336 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 7,994
You have already voted