அரசு விழாக்களில் தேசிய கீதம் கட்டாயமில்லை - ஹைகோர்ட்

வரவேற்கிறோம்

21.68%
1,731 Votes

கட்டாயமாக்க வேண்டும்

36.6%
2,922 Votes

அப்ப தியேட்டர்களில்?

41.72%
3,331 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 7,984
You have already voted