ஆண்களின் சபலத்தால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது பெண்கள்தான்?

Result as per date 08-09-2018

உண்மை

18.37%
346 Votes

பெண்களால் பாதிக்கப்படும் ஆண்களும் அதிகம்தான்

30.86%
581 Votes

இருவரது குடும்பங்களும் பாதிக்கப்படுகிறது

30.16%
568 Votes

உறவுகளை அவரவர் எடுத்துக் கொள்ளும் விதத்தில் உள்ளது

17.47%
329 Votes

நோ கமெண்ட்ஸ்

3.13%
59 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 1,883
This Poll is Closed !