ஆண்களின் சபலத்தால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது பெண்கள்தான்?

Result as per date 08-09-2018

உண்மை

18.33%
346 Votes

பெண்களால் பாதிக்கப்படும் ஆண்களும் அதிகம்தான்

30.77%
581 Votes

இருவரது குடும்பங்களும் பாதிக்கப்படுகிறது

30.14%
569 Votes

உறவுகளை அவரவர் எடுத்துக் கொள்ளும் விதத்தில் உள்ளது

17.53%
331 Votes

நோ கமெண்ட்ஸ்

3.23%
61 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 1,888
This Poll is Closed !