ஆன்லைனில் வகுப்புகள் எடுப்பது சரியா, தவறா?

சரிதான்

22.36%
2,263 Votes

தேவையில்லை

21.48%
2,174 Votes

இப்போதைக்கு ஒகேதான்

34.57%
3,500 Votes

நிரந்தர தீர்வு கிடையாது

13.2%
1,336 Votes

மாற்று வழி யோசிக்க வேண்டும்

8.4%
850 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 10,123
Thank you for voting