ஆன்லைனில் வகுப்புகள் எடுப்பது சரியா, தவறா?

சரிதான்

22.34%
2,259 Votes

தேவையில்லை

21.49%
2,173 Votes

இப்போதைக்கு ஒகேதான்

34.61%
3,500 Votes

நிரந்தர தீர்வு கிடையாது

13.18%
1,333 Votes

மாற்று வழி யோசிக்க வேண்டும்

8.39%
849 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 10,114
You have already voted