ஆன்லைனில் வகுப்புகள் எடுப்பது சரியா, தவறா?

சரிதான்

33.37%
1,500 Votes

தேவையில்லை

24.09%
1,083 Votes

இப்போதைக்கு ஒகேதான்

21.69%
975 Votes

நிரந்தர தீர்வு கிடையாது

8.41%
378 Votes

மாற்று வழி யோசிக்க வேண்டும்

12.44%
559 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 4,495
Thank you for voting