இந்திய - சீன எல்லைப் பிரச்சினையில் அமெரிக்காவின் மத்தியஸ்தம் தேவையா?

தேவையில்லை

52.84%
93 Votes

இந்தியா சீனாவே பேசி தீர்க்கலாம்

47.16%
83 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 176
Thank you for voting