இன்றைய போட்டியில் யார் வெற்றி பெற்று, ஃபைனலில் சிஎஸ்கேவுடன் மோத வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள்?