இலங்கை பிரதமராக ரணில் விக்ரமசிங்கே பதவியேற்றுள்ளதால் போராட்டங்கள் குறையுமா

ஆம்

17.18%
329 Votes

இல்லை

49.56%
949 Votes

தெரியவில்லை

33.26%
637 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 1,915
Thank you for voting

More Polls