இலவசங்கள் வேண்டாம் என்ற சர்கார் படத்தின் கருத்து?

மிகச் சரியானது

60.01%
13,204 Votes

தவறானது

6.84%
1,504 Votes

நியாயம் இருக்கே

4.13%
908 Votes

இலவசம் இல்லாட்டி எப்படி

2.57%
566 Votes

வாக்கு வங்கி அரசியலின் கண்டுபிடிப்பே இலவசங்கள்

16.83%
3,703 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 22,002
You have already voted