இலவசங்கள் வேண்டாம் என்ற சர்கார் படத்தின் கருத்து?

மிகச் சரியானது

59.98%
13,211 Votes

தவறானது

6.85%
1,508 Votes

நியாயம் இருக்கே

4.15%
914 Votes

இலவசம் இல்லாட்டி எப்படி

2.57%
567 Votes

வாக்கு வங்கி அரசியலின் கண்டுபிடிப்பே இலவசங்கள்

16.83%
3,707 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 22,024
Thank you for voting