ஈழத்தின் எல்லை சுருங்கிவிட்டது- ராஜபக்சே

அதெப்படி சுருங்கும்?

22.22%
472 Votes

வெற்றி மமதையில் உளறல்

37.66%
800 Votes

தமிழர் தாயக எல்லை மாறாது

40.11%
852 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 2,124
Thank you for voting