ஈழத்தின் எல்லை சுருங்கிவிட்டது- ராஜபக்சே

அதெப்படி சுருங்கும்?

22.19%
471 Votes

வெற்றி மமதையில் உளறல்

37.68%
800 Votes

தமிழர் தாயக எல்லை மாறாது

40.13%
852 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 2,123
You have already voted