உங்களுக்கு யோகாசனம் செய்யத் தெரியுமா?

ஆம்

28.32%
1,168 Votes

இல்லை

42.21%
1,741 Votes

ஆர்வம் இல்லை

29.48%
1,216 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 4,125
Thank you for voting