உங்களுக்கு யோகாசனம் செய்யத் தெரியுமா?

ஆம்

28.3%
1,168 Votes

இல்லை

42.21%
1,742 Votes

ஆர்வம் இல்லை

29.49%
1,217 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 4,127
Thank you for voting