உயர் ஜாதியினருக்கு 10% இட ஒதுக்கீடு?

Result as per date 09-01-2019

சரியான முடிவு

23.95%
4,576 Votes

அநீதியானது

16.82%
3,213 Votes

தேர்தல் நாடகம்

35.07%
6,700 Votes

தேவையில்லாத வேலை

11.72%
2,239 Votes

அவசியமானதுதான்

5.8%
1,108 Votes

ஒன்னும் புரியலை

6.64%
1,268 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 19,104
This Poll is Closed !