ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலில் காங்கிரஸ் பல இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருப்பது