எனக்கு காவி சாயம் பூச முயற்சி நடக்கிறது.. நான் சிக்க மாட்டேன் - ரஜினிகாந்த்