எப்படியான இட ஒதுக்கீடு தேவை?

Result as per date 11-01-2019

ஜாதி அடிப்படையில்

22.4%
2,735 Votes

பொருளாதார அளவுகோலில்

32.23%
3,935 Votes

இட ஒதுக்கீடே தேவையில்லை

40.01%
4,886 Votes

நோ கமெண்ட்ஸ்

5.36%
655 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 12,211
This Poll is Closed !