எப்படியான இட ஒதுக்கீடு தேவை?

Result as per date 11-01-2019

ஜாதி அடிப்படையில்

22.38%
2,739 Votes

பொருளாதார அளவுகோலில்

32.19%
3,939 Votes

இட ஒதுக்கீடே தேவையில்லை

40.01%
4,896 Votes

நோ கமெண்ட்ஸ்

5.41%
662 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 12,236
This Poll is Closed !