எப்படியான இட ஒதுக்கீடு தேவை?

Result as per date 11-01-2019

ஜாதி அடிப்படையில்

22.38%
2,737 Votes

பொருளாதார அளவுகோலில்

32.2%
3,938 Votes

இட ஒதுக்கீடே தேவையில்லை

40.02%
4,895 Votes

நோ கமெண்ட்ஸ்

5.4%
661 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 12,231
This Poll is Closed !