எம்எல்ஏக்கள் சம்பள உயர்வை தியாகம் செய்வதாக திமுக அறிவிப்பு

பாராட்ட வேண்டியது

22.71%
764 Votes

அரசுக்கு சரியான பதிலடி

24.73%
832 Votes

அரசியல் ஸ்டண்ட்

52.56%
1,768 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 3,364
Thank you for voting