எம்எல்ஏக்கள் சம்பள உயர்வை தியாகம் செய்வதாக திமுக அறிவிப்பு

பாராட்ட வேண்டியது

22.68%
765 Votes

அரசுக்கு சரியான பதிலடி

24.79%
836 Votes

அரசியல் ஸ்டண்ட்

52.53%
1,772 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 3,373
Thank you for voting