ஏப்ரல் 6ம் தேதியான நாளை நீங்கள் செய்யப் போகும் முதல் வேலை என்ன?

ஓட்டுப் போடப் போவேன்

70.1%
5,066 Votes

மதியத்துக்கு மேல் போவேன்

15.15%
1,095 Votes

பார்க்கலாம் பார்க்கலாம்

14.75%
1,066 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 7,227
Thank you for voting