கமல்ஹாசனின் எதிர்காலம் இனி எப்படி இருந்தால் உங்களுக்குப் பிடிக்கும்?

நடிப்பையும் தொடர வேண்டும்

23.49%
2,429 Votes

ஏதாவது ஒன்றை செய்ய வேண்டும்

11.38%
1,177 Votes

நடிப்பு மட்டும் போதும்

36.89%
3,814 Votes

முழு நேர அரசியல்வாதியாக வேண்டும்

28.23%
2,919 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 10,339
Thank you for voting