கமல்ஹாசனின் கேள்விகள்?

நியாயமானவை

48.35%
7,997 Votes

சரியல்ல

6.25%
1,034 Votes

இவை தமிழகத்தின் கேள்விகள்

32.08%
5,306 Votes

நல்லது நடந்தால் சரி

13.32%
2,203 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 16,540
Thank you for voting