காங்கிரஸ் கட்சியின் எதிர்க்கட்சி கூட்டத்தை புறக்கணித்த திமுக!