காங். கண்டன கூட்டத்தில் திமுகவினர் பங்கேற்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு