காஷ்மீரில் மனித உரிமைகள் மீறப்படுகின்றன - மமதா பானர்ஜி