கே.எஸ். அழகிரி நியமனம் தமிழக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பலன் தருமா?

Result as per date 04-02-2019

தரும்

21.5%
778 Votes

தராது

17.11%
619 Votes

கோஷ்டிப் பூசல் கூடும்

29.77%
1,077 Votes

பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்

31.62%
1,144 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 3,618
This Poll is Closed !