கே.எஸ். அழகிரி நியமனம் தமிழக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பலன் தருமா?

Result as per date 04-02-2019

தரும்

21.5%
779 Votes

தராது

17.14%
621 Votes

கோஷ்டிப் பூசல் கூடும்

29.73%
1,077 Votes

பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்

31.63%
1,146 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 3,623
This Poll is Closed !