சட்டசபைத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு எத்தனை தொகுதிகளை ஒதுக்கலாம்?

50% தரலாம்

15.52%
208 Votes

25% போதும்

44.63%
598 Votes

தனித்தே போட்டியிடலாம்

27.84%
373 Votes

அது அவர்களது இஷ்டம்

12.01%
161 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 1,340
Thank you for voting