சட்டசபைத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு எத்தனை தொகுதிகளை ஒதுக்கலாம்?

50% தரலாம்

15.29%
203 Votes

25% போதும்

44.8%
595 Votes

தனித்தே போட்டியிடலாம்

27.86%
370 Votes

அது அவர்களது இஷ்டம்

12.05%
160 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 1,328
Thank you for voting