சர்கார் திரைப்படத்திற்கு அதிமுக தரப்பு காட்டும் எதிர்வினைகள்

தேவையற்றது

31.6%
4,741 Votes

அவசியம்தான்

10%
1,500 Votes

மக்கள் பிரச்சினைகளில் காட்டலாமே

53.71%
8,057 Votes

நோ கமெண்ட்ஸ்

4.69%
703 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 15,001
You have already voted